top of page

Spravujeme váš dům / We manage your building

Co pro vás děláme ? / What we do for you?

Zajišťujeme kompletní správu vašeho domu. K dispozici je vám profesionální manažer objektu, který řeší všechny provozní záležitosti domu. 

V aplikaci DOORONLINE naleznete všechny informace o domě přehlednou formou.

We provide comprehensive management of your building. A professional facility manager, who handles all operational matters of the building, is available at your disposal. 

In the DOORONLINE app you will find clearly arranged information about the building.

Havárie / Emergencies

V případě havárie volejte +420 241 414 414 (dostupné 24/7) - provozuje společnost Bytoservis.

In the event of an emergency call +420 241 414 414 (available 24/7).

Kontakt / Contact

Zadávání jakýchkoliv dotazů a požadavků lze nejúčinněji a nejrychleji řešit prostřednictvím žádostí aplikace DOORONLINE.

The quickest and most efficient way to handle any questions and requests is through the DOORONLINE app.

Do webové aplikace vstoupíte kliknutím na logo DOORONLINE.

Click on the DOORONLINE logo to access the web application.

Pomocí dotykového telefonu
bottom of page