top of page

Spravujeme váš dům / We manage your building

Co pro vás děláme ? / What we do for you?

Zajišťujeme kompletní správu vašeho domu. K dispozici je vám profesionální manažer objektu, který řeší všechny provozní záležitosti domu. 

V aplikaci DOORONLINE 2 naleznete všechny informace o domě přehlednou formou.

We provide comprehensive management of your building. A professional facility manager, who handles all operational matters of the building, is available at your disposal. 

In the DOORONLINE 2 app you will find clearly arranged information about the building.

Havárie / Emergencies

V případě havárie volejte +420 840 126 126 (dostupné 24/7)

In the event of an emergency call +420 840 126 126 (available 24/7).

Kontakt / Contact

Zadávání jakýchkoliv dotazů a požadavků lze nejúčinněji a nejrychleji řešit prostřednictvím žádostí aplikace DOORONLINE 2.

The quickest and most efficient way to handle any questions and requests is through the DOORONLINE 2 app.

Do aplikace vstoupíte kliknutím na logo DOORONLINE 2.

Click on the DOORONLINE 2 logo to access the application.

Pomocí dotykového telefonu
bottom of page