Profesionální manažer nemovitosti

Správu nad Vaši či svěřenou nemovitosti kompletně převezme náš profesionální manažer, jehož úkolem bude starat se a dohlížet na veškerou činnost spojenou s chodem a rozvojem nemovitosti.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Získáte plně k dispozici profesionálního manažera objektu, který převezme starost o bezproblémový chod a správu Vaší nemovitosti v plné míře a který se stane kontaktní a odpovědnou osobou pro všechny typy možných situací v rámci správy Vaší nemovitosti.

Pro případ potřeby rovněž získáte přístup do naší webové aplikace DOOR, díky které budete mít přehled o aktuálním stavu agendy ve Vaší nemovitosti s možností kontrolovat a řídit dodavatele, komunikovat s nájemníky nebo poptávat ze širokého portfolia nabízených služeb.

01 Profesionální manažer projektu

Řeší pro Vás veškerou agendu spojenou s chodem nemovitosti, komunikací s vlastníky i nájemníky, jednání statutárních orgánů i zajištění nejvýhodnějších cenových nabídek na opravy.

02 Ekonomicko-administrativní správa

Vyřešíme za Vás administrativní a účetní činnosti, které jsou dle platné legislativy nutné pro správný chod Vaší nemovitosti.

03 Evidence a vedení revizí

Postaráme se za Vás o evidenci a objednávání revizí a kontrol, jejich organizaci i následné vyhodnocení revizních zpráv včetně řešení možných závad.

• Evidence dodaných revizí
• Zajištění provedení evidovaných revizí
• Zajištění odstranění závad z provedených revizí

04 Aplikace DOOR

Získáte přístup do přehledné internetové aplikace s možností kontrolovat a řídit stav Vaší nemovitosti i možnost čerpat z námi ověřené databáze poskytovatelů služeb.

VOLITELNÉ SLUŽBY

Vedle služeb profesionálního manažera objektu si můžete přiobjednat i řadu rozšiřujících a navazujících služeb, které pro Vás správu Vaší nemovitosti ještě více zkomfortní a zefektivní.

Vyúčtování
vody a tepla

Provedeme za Vás vyúčtování studené vody, teplé vody a tepla a jejich rozpočítání mezi jednotlivé vlastníky nebo nájemníky bytových i nebytových jednotek.

Diagnostika
závad

V případě závažnějších poruch provede náš stavební specialista odbornou diagnostiku a doporučí další postup k jejich optimálnímu odstranění.

Sestavení provozního
rozpočtu a plánu investic

Profesionální stanovení měsíční výše zálohových plateb na služby a příspěvku do fondu oprav je jedním ze základních strategických úkolů pro statutární orgán domu. Nechte to na nás. Profesionální manažer objektu Vám sestaví provozní rozpočet a plán investic a vy budete přesně vědět jak se rozhodnout.

Zadání odečtů bytových měřičů studené vody, teplé vody a tepla do systému
Zadání koeficientů
Kontrola náměru na patních a součtu bytových měřičů studené vody, teplé vody a tepla do systému
Rozúčtování nákladů na studenou vodu a teplou vodu a tepla mezi uživatele
Výjezd stavebního specialisty v případe potřeby
Odborná diagnostika závady a řešení jejího odstranění
Zajištění odborné prohlídky nemovitosti
Sestavení plánu investic
Sestavení provozního rozpočtu

Vyúčtování
vody a tepla

Provedeme za Vás vyúčtování studené vody, teplé vody a tepla a jejich rozpočítání mezi jednotlivé vlastníky nebo nájemníky bytových i nebytových jednotek.

Zadání odečtů bytových měřičů studené vody, teplé vody a tepla do systému
Zadání koeficientů
Kontrola náměru na patních a součtu bytových měřičů studené vody, teplé vody a tepla do systému
Rozúčtování nákladů na studenou vodu a teplou vodu a tepla mezi uživatele

Diagnostika
závad

V případě závažnějších poruch provede náš stavební specialista odbornou diagnostiku a doporučí další postup k jejich optimálnímu odstranění.

Výjezd stavebního specialisty v případe potřeby
Odborná diagnostika závady a řešení jejího odstranění

Sestavení provozního
rozpočtu a plánu investic

Profesionální stanovení měsíční výše zálohových plateb na služby a příspěvku do fondu oprav je jedním ze základních strategických úkolů pro statutární orgán domu. Nechte to na nás. Profesionální manažer objektu Vám sestaví provozní rozpočet a plán investic a vy budete přesně vědět jak se rozhodnout.

Zajištění odborné prohlídky nemovitosti
Sestavení plánu investic
Sestavení provozního rozpočtu
 

DALŠÍ SLUŽBY

Rádi Vám připravíme nabídku dalších vhodných služeb přímo na míru Vašim potřebám v rámci Prahy a blízkého okolí. Klientům mimo tuto oblast rádi doporučíme regionální službu z databáze Férového dodavatele.

2-01 Havarijní pohotovost a běžná údržba

Postaráme se o pravidelnou technickou péči o Vaší nemovitost, ale také o non-stop řešení havarijních situací.

2-02 Úklidové práce

Zajistíme pravidelný i mimořádný úklid Vaší nemovitosti v rozsahu přesně dle Vašeho přání.

2-03 Údržba zeleně

Vezmeme si na starost pravidelnou péči o zeleň včetně realizace drobných zahradnických úprav a jednorázových projektů.

2-04 Recepce a ostraha

Zajištění recepčních služeb pro větší komfort i pracovníků ostrahy pro zvýšení bezpečnosti v objektu pro nás rozhodně není problém.

Online Správa

Naše webová aplikace DOOR je jednoduchým způsobem, jak efektivně řídit a spravovat Vaši nemovitost nebo bytový dům. Nejde o pouhý účetní systém – v jasném a přehledném systému můžete řídit a kontrolovat své dodavatele nebo komunikovat s vlastníky a nájemníky. Vždy tak máte přehled, co se s nemovitostí děje.

Komunikační Platforma

Databáze Dodavatelů

Ekonomická Analýza

Žádosti

Dle povahy dodávané služby získáte možnost řídit či jen pouze kontrolovat dodavatele služeb, komunikovat s vlastníky a nájemníky a vždy budete mít přehled o tom co se děje na Vašem domě.

Rychlá informovanost vlastníků

Díky aplikaci můžete okamžitě a přehledně informovat všechny vlastníky o plánovaných či nenadálých událostech týkajících se nemovitosti.

Databáze dodavatelů

Díky aplikaci DOOR získáte automaticky přístup do široké databáze etablovaných a námi ověřených dodavatelů, které můžete využít pro realizační práce na nemovitosti.

Ekonomická analýza

DOOR Vám poskytuje přehledné a systematicky utříděné informace o stavu a provozu Vaší nemovitosti. Na jednom místě tak vedle sebe najdete např. údaje o plnění rozpočtu Vašeho domu, detailní rozpis nákladů a informace o platbách uživatelů jednotek a případných dluzích. Najít v DOORu kontaktní údaje na uživatele jednotek, všechny důležité dokumenty nebo informace o posledních revizích je hračka.

Kontaktujte Nás

Michal Skřivan

Oslovila Vás Naše nabídka? Konaktujte našeho obchodního zástuce, který Vám rád sdělí všechny podrobnosti a zodpoví Vaše případné dotazy

poptavka@r3group.cz